Terkejut pada kematiannya dengan hukum baru yang menyakitkan ini,

Hanya ada undang-undang baru yang menunggu untuk ditandatangani oleh Presiden Bush yang diajukan ke Kongres yang menahan 12 miliar industri judi online menggunakan utas. Tampaknya Senator Tennessee Bill Frist, memperkenalkan pengeluaran hari Sabtu dengan bergabung ke UU Pelabuhan yang dilindungi sampai Kongres mengambil reses pemilu pada November. Undang-Undang Penegakan Perjudian Internet yang Melanggar Hukum yang […]